COMAX PAYROLL

De oplossing om loonbestanden van het sociaal secretariaat in bulk naar de juiste map te archiveren

COMAX BARCODE

Herken en archiveer een bulk van documenten d.m.v. een eenvoudige barcode.

COMAX CONNECT

Dupliceer automatisch documenten vanuit uw verkenner-structuur of DMS naar uw (klanten)portaal.

COMAX PRINT

Een tool die bv. uw uitgaande facturenstroom automatiseert. Denk aan bestelbon of getekende zendnota bijvoegen, UBL aan boekhouder doormailen,…

COMAX CODA

Coda-files in bulk archiveren we automatisch in de juiste klantenfolder en zetten we om naar een leesbaar pdf-bestand.

COMAX SYNC

Synchroniseer automatisch uw moederdatabase naar al uw andere databases. Met de juiste gegevensinvoer in één database zorgt u voor een update in al uw andere databases.

COMAX WORKFLOW

De oplossing om manuele handelingen om te zetten in automatische digitale workflows (cfr automatisch archiveren, taken aanmaken en/of afvinken, mails uitsturen, databases aanvullen, documenten samenvoegen,… ).