Dirk Troch Belastingconsulent
"COMAX is, bij wijze van spreken, de lijm tussen de verschillende softwarepakketten."

De software van COMAX zorgt voor tijdsbesparing en optimalisatie van administratieve verwerking m.b.t. ontvangstberichten.

Een innovatieve firma die mee denkt met ons om de administratieve verwerking verder te automatiseren. Zij zijn bij wijze van spreken de lijm tussen de verschillende softwarepakketten. De synchronisatie tussen onze verschillende databanken verloopt prima.
Voor alle problemen bestaat er blijkbaar wel een oplossing.

Alle referenties