Welk softwarehuis heeft de beste klantenservice van het land? Help ons mee dit in kaart te brengen.

Dat een goede support belangrijk is, dat staat buiten kuif. Je hebt graag snel een antwoord op je vraag en een oplossing voor een probleem. Wij, als bruggenbouwer, horen heel veel positieve dingen maar af en toe toch ook wel zaken die verbetering vragen.

Bij Comax blijft klantentevredenheid een topprioriteit. Het is voor ons dan ook belangrijk te weten hoe we hierin scoren en wat we eventueel nog kunnen verbeteren. Wilt u ons helpen met dit, overkoepelend over alle softwarehuizen heen, in kaart te brengen? Het zijn 3 korte vragen die maar 1 minuutje tijd van u vragen.

Eind september sluiten we deze enquête af. In een volgende nieuwsbrief koppelen we dan graag terug met de resultaten.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Het Comax Team

9 september 2021