Marc Van Gysel VDV Consultants BV
Comax is voor ons de ideale onafhankelijke partner om verschillende softwareprogramma's en -platformen met elkaar te connecteren.

Comax is voor ons de ideale onafhankelijke partner om verschillende softwareprogramma’s en -platformen met elkaar te connecteren. Hiermee kunnen wij via één applicatie de controle houden over gedecentraliseerde data, zodanig dat we onze focus kunnen leggen op onze dienstverlening.

Alle referenties