Zeven op de tien bedrijven zien digitalisering als een kans om te groeien

Digitalisering in Vlaamse ondernemingen

In vele Vlaamse ondernemingen is digitalisering een belangrijke topic op hun agenda. Of ze hebben de eerste stappen naar digitalisering al gezet of het staat hoog bovenaan hun lijstje. Dit bewijst ook de ondernemingsenquête van SERV-Stichting Innovatie & Arbeid. Zij hebben een onderzoek gedaan bij 1650 bedrijven en organisaties in Vlaanderen waaruit blijkt dat zeven op de tien bedrijven digitalisering zien als een kans om te groeien. Ruim één derde deed de afgelopen jaren belangrijke investeringen in automatisering en robotisering en deze blijken vaker dan andere bedrijven economisch te groeien én meer personeel aan te werven.

Maar waarom zouden we deze stappen naar digitalisering moeten zetten en hoe pakken we dit juist aan? We duiken graag even wat dieper in op enkele bevindingen van deze enquête.

Belangrijke bevindingen

Integreer digitale processen

De enquête onderzoekt in welke mate bedrijven intern digitaal zijn georganiseerd. Meer specifiek, in welke mate hebben bedrijven een ERP-systeem en zijn ze gekoppeld aan gelijkaardige systemen bij klanten of leveranciers. Wat een ERP-systeem is hoeven we jullie ongetwijfeld niet meer uit te leggen. Dit systeem wordt dikwijls aanzien als de basis om digitalisering in de werkprocessen in te voeren.

Op deze basis kunnen dan meerdere oplossingen geënt worden voor verdere automatisering. Uit het onderzoekt blijkt dat één op de vijf ondernemingen een intern systeem heeft, maar bij iets minder (14%) is er een systeem dat ook extern gekoppeld is. Bij de dienstensector zijn er, in verhouding, het grootste aandeel gekoppelde systemen (bijna de helft van alle ERP-systemen). Als er een ERP-systeem in gebruik is, blijkt ook de kans dat er geïnvesteerd is in automatisering of robotisering hoger.  Als het ERP-systeem extern gekoppeld is, blijkt de kans groter dat er in zowel machines als software werd geïnvesteerd.

Waarom is het extern koppelen van uw interne systemen een belangrijke stap in de digitalisering? In een standaard organisatie zijn er tegenwoordig meerdere softwarepakketten voorhanden. Deze doen wat ze moeten doen op hun specifiek domein maar blijven dikwijls eilanden op zich. Door deze net te koppelen aan andere externe en interne software oplossingen kunnen de workflows, die nog bestaan uit veel manuele handelingen en repetitief werk, ook geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden. Zet dit om naar digitale processen wat een belangrijke digitalisering is bij de opvolging en afstemming van interne processen. Denk maar aan digitaal archiveren, up to date houden van klantgegevens in verschillende pakketten, factuurherkenning, synchroniseren van documenten,…

Automatiseer de dagelijkse workflow

35% van de ondernemingen investeert in automatisering van de dagelijkse workflow op diverse manieren. Om dit te bepalen, werd de vraag gesteld of de ondernemingen en organisaties in de afgelopen 2 jaar belangrijke investeringen hebben gedaan in automatisering. Vervolgens werd gekeken of het ging om een investering in toestellen, software of beide. Van deze 35% gaat het in gelijke mate om investering in toestellen als om software. Hieruit blijkt dat van deze 35% er minstens 13% geïnvesteerd wordt in software alleen.

We kunnen dus stellen dat digitalisering van interne processen en de dagelijkse workflow bij vele ondernemingen en organisaties nog niet bovenaan hun prioriteitenlijstje staat. Nochtans tonen investeringen in automatisering en robotisering een positief verband met de evolutie van het aantal werknemers. Ondernemingen en organisaties die aangeven dat hun aantal personeelsleden met meer dan 5% is toegenomen in de laatste 4 jaar blijken vaker investering te doen (46%) dan zij die geen evolutie zagen (31%) of een daling noteerden (35%).

Bron: SERV – Stichting Innovatie & Arbeid

Investeer in de automatisering van standaardwerk

Er blijkt een verband te zijn tussen investeringen in automatisaties en die ondernemingen waar het aandeel aan eenvoudig gestandaardiseerd werk groter is.  

Dit bewijst dat de juiste software vervelend of belastend werk kan automatiseren met de nodige tijdswinst tot gevolg. Zo kan u uw personeel gerichter inzetten waardoor de productiviteit verhoogt.  Denk voor eenvoudig gestandaardiseerd werk bijvoorbeeld aan het up- en downloaden naar verschillende pakketten, het opzoeken van documenten, archiveren, databases aanvullen, mails uitsturen, documenten samenvoegen, taken aanmaken en afvinken,…

Waarom digitaliseren

Uit de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat er een positieve houding is ten opzichte van digitalisering bij de Vlaamse ondernemingen. Ondernemingen en organisaties die in de voorbije jaren een groei hebben gekend in hun activiteiten, en deze die een toename hebben gekend van hun aantal werknemers, blijken hogere scores te halen op de digitaliseringsindex.

Het gaat dus niet enkel om het creëren van een goede website. Ook de interne processen kunnen gedigitaliseerd worden. Zo kan u bepaalde bedrijfsprocessen optimaliseren en automatiseren waardoor u zich opnieuw kan bezig houden met de kern van uw onderneming. 

Hoe best te werk gaan

Ga vooral niet overhaast te werk. Neem de tijd om de huidige processen in uw onderneming te evalueren. Kijk naar tijdrovende wederkerige manuele handelingen die als storend ervaren worden door het personeel. Deze kunnen omgezet worden naar digitale stromen zodat er een grote tijdswinst ontstaat en uw personeel efficiënter ingezet kan worden.

Wat kan COMAX hierin betekenen

COMAX zorgt voor de verdere automatisatie van werkprocessen door de juiste software oplossingen te enten op de reeds aanwezige basispakketten. We bieden op maat gemaakte software-oplossingen aan voor digitaal data- & documentbeheer met als doel administratieve processen te optimaliseren met tijdswinst en verkleinde foutenmarge als gevolg. We doen dit door manuele handelingen om te zetten in digitale stromen en passen dit naadloos in uw bestaande softwareomgeving en procedures in.

Bekijk hier onze oplossingen

Enkele COMAX klanten getuigen over het voordeel van digitalisering via enkele eenvoudig te installeren software oplossingen

Transmare Chemie
Koen Berghmans – Transmare Chemie

“Dankzij COMAX kon Transmare Chemie een belangrijke stap zetten in de digitalisering. COMAX zorgt ervoor dat, dankzij een paar eenvoudige oplossingen, de facturen nu automatisch ingelezen worden en het handmatig inboeken drastisch gereduceerd werd.”

Frederic Tréau – Profshop

Sinds enkele jaren maken wij gebruik van de COMAX Print module. Hiermee hebben wij een overzichtelijke oplossing gevonden voor onze periodieke facturatie.  Afhankelijk van de keuze van onze klant worden onze facturen automatisch gemaild of geprint. Momenteel sturen wij reeds meer dan 50% van onze facturen per e-mail. Wat dus ook zorgt voor 50% minder papier, enveloppen, inkt en frankeerkosten. Daarnaast is de tijdswinst die dit oplevert ook mooi meegenomen.
Ondertussen hebben we deze module uitgebreid waardoor we nu ook automatisch pdf-bestanden kunnen meesturen. Promo’s, acties of algemene info zoals nieuwe openingsuren sturen wij op deze manier mee met iedere factuur.”

Ampe Accountancy
Alexander Ampe — Ampe Accountancy

“Wij kunnen COMAX zeker aanbevelen  als betrouwbare partner in de zoektocht naar een tijdsefficiënte en digitale aanpak van uw kantoor.”

Bekijk hier alle referenties per sector

Lees hier de volledige ondernemingsenquête

Bron: SERV- Stichting Innovatie & Arbeid – Rapport “Digitalisering in de Vlaamse ondernemingen en organisaties, Hendrik Delagrange, Stefanie Notebaert, Brussel Maart 2019

Voor meer informatie of een gratis demo:

12 augustus 2019